Aperçu des événements classique et culture à Rome

Opera in Roma
Die drei Tenöre im Konzert - Weihnachten
Roma Opera Omnia
I Virtuosi dell’opera di Roma
Opera e Lirica