Aperçu des événements classique et culture à Rome

Teatro dell'Opera di Roma
Opera in Roma
Roma Opera Omnia
I Virtuosi dell’opera di Roma
Opera e Lirica